ECOVER tekutý prací prostředek na černé prádlo 1 l

272  včetně DPH

Není skladem

EAN: 5412533419764 Katalogové číslo: 5412533419764 Kategorie: , ,

Popis


Složení

Složení: 5-15 %: neiontové povrchově aktivní látky, < 5 %: mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy. Ostatní: voda, denaturovaný alkohol, chlorid sodný, trinatrium-citrát, polymer inhibitoru přenosu barviva, kyselina citronová.
VAROVÁNÍ/POZOR
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí..
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení:


 

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu