Co třídit, co netřídit a má to vůbec cenu? + bonus: jak přetvořit některé z odpadů na něco důmyslného

Ač si ve třídění odpadu vedeme velmi dobře na žebříčku Evropských zemí a jsme nejvíce třídící země s procentuálním zastoupením třídičů v 73%, neznamená to, že všichni třídíme dobře (6). To, mimo jiné, naší práci znehodnocuje. 


Podle Evropské unie by se do roku 2035 mělo na skládkách objevit značně menší množství odpadu, a to pouhých 10% (1). Česko by tak postupně mělo dle cílů zvládat recyklovat čím dál víc objemu odpadu. Jedním krokem snížení množství odvezeného odpadu na skládky bylo dlouho diskutované navýšení sazby. Do 1. ledna 2021 byly skládky, dle ministerstva životního prostředí, u nás totiž příliš levné (4,5). Většina odpadu se tak u nás odvážela právě na skládky, nebo se pálila. Jen 38% odpadu v České republice je využito recyklací, či kompostováním (4). Z toho tedy vyplývá, že je tedy třeba změn jak systémových, aby se roztříděný odpad nevozil do spaloven a na skládky, ale opravdu recykloval, ale i na úrovni každého občana, který by měl odpad třídit správně. 


Znát pravidla třídění se vyplatí! Budete je pak moci aplikovat celý život. Uvedli jsme proto časté chyby a kolující fámy, co se třídění odpadu týče. Ale i důvody, proč je recyklace (opravdu recyklace, ne třídění odpadu) ekologičtější a ekonomičtější. Najdete zde i nevídané tipy na to, jak odpad přetvořit ještě v užitečnou věc.Proč recyklovat?


Recyklace má totiž význam nejen ekologický, ale i ekonomický. Jedna tuna vytříděného papíru uspoří zhruba 50 % energie a 100 000 litrů vody, které bychom potřebovali při výrobě papíru jenom ze dřeva. Recyklací PET lahví zase ušetříme významné množství ropy (2), navíc nebudeme podněcovat další tvorbu materiálu nezdravého pro prostředí, který se sice za sto let rozpadne, ale na mikročástečky, které představují pro naši planetu potenciální riziko a nachází už opravdu skoro všude (3). Co se dále týče např. kovu, výroba jedné tuny železa z jeho šrotu ušetří například 630 kilogramů černého uhlí. I u recyklace skla shledáme veliké výhody. Při jeho opětovném zpracování dochází k přetavení a následné výrobě, přičemž je spotřebováno o 40 % méně energie (2). 


Mezi nejdůležitější argumenty patří:

 • ochrana životního prostředí

 • šetření přírodních zdrojů surovin a energie


Jak uvádí paní Bělohoubková ze sklárny Vetropack,  v České republice se potýkáme s nedostatkem vytříděného skla, které bychom mohli recyklovat:

„Pro naši sklárnu jsou střepy zásadní, protože nejekologičtější výroba skloviny je právě ze skla recyklovaného. Skla z kontejnerů na tříděný odpad je v naší republice nedostatek, proto ho musíme dovážet ze zahraničí. (7)

 • zpomalení kácení lesů

 • snížení množství spalovaného odpadu

 • snížení množství odpadu odváženého na skládky

 • snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek

 • finanční úspora za odvoz odpadu a jeho likvidaci 

 • zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.)


Nejčastější chyby

 • blistr od léků, obaly od instantních polévek, koření, pudingů apod. – Směsný odpad, protože opět jde o kombinované obaly. Co se týče léků, tak pokud můžeme, pořiďme si je volně nasypané v krabičce. Blistry od léků, stejně tak jako obaly od koření a jiné podobné, totiž končí na skládkách či ve spalovnách. Recyklace se teď rozhodně nedočkají.
 • kelímek od kávy – Směsný odpad, protože jde o kombinovaný obal. Je papírový s plastovým potahem a nelze tedy recyklovat. Je proto lepší zvolit vlastní termohrnek, coby environmentálnější řešení. Vyvarujeme se tak i popíjení horkého nápoje skrz plastové víčko, které si mimochodem v případě, že si zapomeneme vlastní termohrnek, nemusíme vzít a i to se počítá!

 • krabice od vajíček a toaletní rulička – Papír. Recyklační technologie pokročily a od roku 2020 je díky tomu třídíme do papíru (8).

 • účtenka – Směsný odpad, protože je vyrobena za použití bisfenolu, který znečišťuje vodu v papírnách (4). Existují ovšem i účtenky, které jsou eko. Takové dostanete i u nás a ty můžete recyklovat i kompostovat. Jsou totiž bez chemie.

 • krabice od pizzy a jiné mastné obaly – Směsný odpad. Mastné obaly pokud možno umyjte, jinak patří do směsného odpadu a již je recyklovat nelze.

 • polystyren – plast

 • balónky – směsný

 • obal od zubní pasty – Směsný odpad. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu, takže do plastu nepatří. Často navíc zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. Pár past v recyklovatelných obalech v České republice ale koupíte. Pokud chcete být opravdu ekologičtí, kupujte však pasty přírodního složení

 • baterie – Sběrná místa najdete v prodejnách elektro, některých supermarketech, v zoologických zahradách (sbírají i staré telefony) nebo je odneste do sběrného dvora. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu, protože látky v nich obsažené jsou přírodě vysoce nebezpečné a musí se jich zbavovat jinak, než je běžné pro odpad směsný.
 • porcelán, žárovky, zrcadla, tabulové sklo – 

Pro žárovky jsou zřízeny speciální koše, díky kterým má světelný zdroj pravděpodobnost, že bude zrecyklován. Zrcadla a porcelán recyklovat nelze, proto patří do směsného odpadu. Raději zkuste využít starý porcelán v domácnosti jinak. Zasaďte do starého nádobí třeba rostlinu. Co se týče tabulového skla, tak ač je svou čirostí podobné průhlednému sklu lahví a sklenic, patří do kontejneru na barevné sklo, nebo lépe, do sběrného dvora.

 • lahev od oleje – Pokud se nám podaří nádobu vymýt, házíme jí do tříděného odpadu dle materiálu. Pokud jde ale o vysokou lahev a nám se jí nepovede odmastit, šanci na recyklaci bohužel nemá, patří proto do směsného odpadu.
 • olej
 1. na kompost – Pokud máte zahradu a menší množství oleje, můžete olej vylít na kompost. Před likvidací se v tomto případě doporučuje smíchat olej s pilinami nebo kousky papíru. Mějte ale na paměti, že velké množství na kompost nepatří. Může kontaminovat půdu a podzemní vody. 

 2. do papírového ubrousku – Malé zbytkové množství pojme papírová utěrka, kterou pak můžete vyhodit do směsného odpadu.

 3. odnést do sběrného dvora – Sběrný dvůr využijeme v případě většího množství oleje. Ať už se nám dostane do rukou jednorázově, nebo ho budeme pokaždé odlévat po smažení. Olej lijeme a odnášíme v uzavíratelné nádobě, nejlépe takové, která není snadno vymývatelná a již mastná je. Ostatní mastné nádoby, které se nám povedou umýt, jsou recyklovatelné a patří do tříděného odpadu. Mastné, nevymývatelné nádoby již nemohou být zrecyklovány, proto je jejich využití v tomto případě nejvhodnější.

 4. do kontejneru na použitý olej – Né všichni ale máme takový kontejner poblíž. Jejich počet nicméně roste a tak možná máte kolem bydliště některý i vy. Nemusíte pak s olejem do sběrného dvora.

 5. vyrobte svíčku – Nejlepší způsob, jak se oleje zbavit! Z přečištěného oleje přes papírovou utěrku či kávový filtr vyrobte jednoduchou svíčku dle návodu zde.

Podobný recept nabízí zahraniční web thriftyfun.com, kde použili místo knotu dřívko s připevněnou vatou nahoře a dolů nasypali sůl, aby dřívko drželo.

Druhou variantou je výroba svíčky za pomocí setu od značky The Greatest Candle, u nás dostupnou většinou přes zimní období, nebo na objednávku. Více informací najdete zde.


Některé mýty v oblasti třídění odpadu jsme už možná vyvrátili, jaké jsou ale další? 

Uvedeme pouze jeden a to asi ten nejčastější:
X “Stejně se to sype na jednu hromadu.” 

Po roztřídění se materiály nemíchají (5). Podívejte se na video, jaká je cesta plastu, který vyhodíme do popelnice. 

Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není svozem odvezen se tříděným odpadem, protože by tím bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. Nakládá se s ním tedy jako s odpadem směsným a odveze se tedy na skládku nebo do spalovny (5).

tipy na závěr:

 1. Drobné znečištění při třídění nevadí. Nádoby ale nesmí být mastné, s kousky jídla, či být dokonce plné původního obsahu. Pokud nejsou zamaštěné, není nutné nádoby vymývat vodou, stačí důkladně vyškrábat.

 2. Zmenšujte objem odpadu. Je to důležitá část třídění, která zmírňuje nutnost častějšího svozu a tak minimalizuje výfukové plyny vypouštěné do ovzduší. Sešlapáváním obalů tedy šetříme životní prostředí.

 3. Sledujte popisy popelnic ve vaší obci. Zohledňují místní specifika nakládání s odpadem

 4. Snažte se vyvarovat kombinovaným obalům. Kromě tetrapaku nejsou tyto obaly recyklovatelné. Jedná se o již uvedené blistry od léků, obaly od koření apod.

 5. Dejte odpadu druhý dech. Buďte kreativní. Využijte zavařovací sklenice, plechovky, staré nádobí apod. jako vázy, dejte do nich tužky, sklenice použijte místo plastové krabičky na jídlo, zasaďte květiny… Zadejte do google slovo “upcycling” a přidejte věc, kterou jste chtěli vyhodit.

 6. Prozkoumejte bezodpadovou mapu Raduca https://mapa.reduca.cz/ a hledejte na ní obchody, e-shopy, farmy, mlékomaty, farmářské trhy, sady, dobročinné obchody a další. 

Pokud si stále nevíte rady a máte možná složitější otázku ohledně třídění, zkuste odpadový rozcestník nebo abecedu odpadů na webu samosebou spolu s vtipnými videi, hrami i zajímavými články. 

Závěrem

Tomu, kdo se již zamýšlel nad ekologickými problémy, je nejspíše jasné, že tříděním odpadu toho moc nevytrhneme a je lepší odpad vůbec nevytvářet. Pokud ale už musíme věci vyhodit, zbavujme se jich smysluplně, nejen třídění odpadu je cesta. Tomu může následovat mnohé. Zajímá vás, jak si jinak poradit s věcmi, které už nám neslouží či nás nějakým způsobem zahlcují, ale mají potenciál ještě posloužit jinému? Napsali jsme na toto téma článek. 

Zdroje:

(1) https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/spory-a-dohady-kam-s-odpadem-na-skladku-nebo-recyklovat

(2) https://www.eon.cz/radce/ekologie/trideni-odpadu/kolik-energie-a-penez-usetri-recyklace/

(3) https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3

(4) https://prima.iprima.cz/radce/3-spravne-moznosti-jak-zlikvidovat-pouzity-kuchynsky-olej – (5) https://www.lidovky.cz/domov/odpad-bude-stat-vic-kdyz-skonci-na-skladce-od-ledna-zacinaji-platit-nova-pravidla.A201230_203238_ln_domov_lihav

(6) https://www.samosebou.cz/2020/05/13/vysledky-trideni-a-recyklace-odpadu-za-rok-2019/

(7) https://www.samosebou.cz/2020/11/02/tridit-sklo-ma-nekonecny-smysl/

(8) https://tn.nova.cz/clanek/revoluce-v-trideni-plata-od-vajec-i-rulicky-od-toaletaku-uz-maji-sve-misto.html

Další zdroje:

https://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri

https://www.dewolf.cz/blog/jak-tridit-odpad/

https://www.samosebou.cz/2021/08/27/ciste-nebo-spinave-jak-spravne-tridit-ruzne-druhy-odpadu/

Pro Biodomov napsala Monika Elšlégrová

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnýZpět do obchodu